Dækker det Blå Sygesikringskort på en Erhvervsrejse?

Billede af det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort giver den erhvervsrejsende ret til at modtage behandling fra det offentlige sundhedssystem i 32 forskellige europæiske lande. Dog gælder der forskellige regler for hvert land du rejser til. I denne guide gennemgår vi alle reglerne og beskriver alt hvad du har brug for at vide om det blå sygesikring, når du rejser i Europa.

Hvad er det blå sygesikringskort?

 • I 2014 blev det muligt at alle borgerne på anmodning kunne få udstedt det blå sygesikringskort, som sikrer sygehjælp og lægebehandling inden for EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Storbritannien. Når man har det blå sygesikringskort med sig på rejsen, så har alle ret til at modtage lægebehandling på lige fod med landenes egne borgere.
 • Det gule sundhedskort gælder alene i Danmark, Færøerne og Grønland. Rejser du til de øvrige 32 lande i Europa, som har aftalen, så bruges det blå EU sygesikringskort.
 • Det blå sygesikringskort dækker udelukkende behandling ved akut sygdom eller tilskadekomst.

Generel dækning af det blå sygesikringskort på rejser

 • Det blå sygesikringskort dækker i samtlige EU-lande. Det vil sige Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.En speciel samarbejdsaftale gør at det blå sygesikringskort også dækker i alle landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning som er Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Det blå EU sygesikringskort gælder også i England og resten af Storbritannien

Der var mange som stillede det samme spørgsmål, om det blå EU sygesikringskort også ville gælde i Storbritannien efter de havde forladt EU. Det gør det. Storbritannien og EU indgik en særlig aftale omkring sundhedsydelser for borgerne inden for EU.

Aftalen giver EU-borgere ret til at brug af den offentlige sygesikring i Storbritannien og omvendt. Det betyder, at det blå EU sygesikringskort både gælder i England, Skotland, Wales og Nordirland.

 • Hvad kortet dækker: nødvendig medicinsk behandling under midlertidige ophold.
 • Det blå sygesikringskort er gratis og dækker op til fem år. Det er vigtigt, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet.
 • Der kan være begrænsninger og undtagelser ved brug af det blå EU sygesikringskort. Gyldigheden for det blå EU sygesikringskort kan være begrænset, hvis man skal bruge kortet til andet end ferie fx erhvervsrejse eller bor i udlandet.

Erhvervsrejser og det blå sygesikringskort

 • Det blå sygesikring erhvervsrejser dækker både din private ferier, forretningsrejser og kombinerede ferie- og forretningsrejser. Det betyder, at du med det blå sygesikringskort er dækket på lige vilkår med borgerne i det land du tager på forretningsrejse til, men husk på at det blå sygesikringskort ikke giver ret til at modtage behandling på privathospitaler eller hos privatpraktiserende læger. Det er udelukkende rejseforsikringer der dækker privat behandling.

Hvornår bør man overveje en rejseforsikring?

 • Generelt anbefaler vi, at man udover det blå sygesikringskort (indenfor EU), tegner en rejseforsikring hver gang man er ude og rejse, og det er både som ferierejsende eller i erhvervsøjemed, hvis man skal have alle udgifter – også hvis det kun er en kort rejse i Europa. Derved sikre du dig, at få dine udgifter dækket, hvis du kommer i en nødsituation. Det kan det være dyrt at komme til læge, være indlagt på hospitalet eller få hjemtransport fra udlandet.
 • Hvis man skal gardere sig 100 procent på sin forretningsrejse så skal man tegne en erhvervsrejseforsikring gennem sin virksomhed, derved sikre du dig, at forsikringsselskabet stiller en garanti som dækker alle udgifter for din behandling og afregner direkte med hospitalet eller behandler. Så derfor, hvis du ønsker du at være dækket ind for alle tilfælde, så bør du tegne en erhvervsrejseforsikring og derved undgår du forventede omkostninger.

Konklusion

 • Opsummering af nøglepunkterne fra artiklen. Vi anbefaler, at man altid rejser med sit blå sygesikringskort, når man rejser indenfor EU. Når man rejser udenfor EU, så anbefaler vi at man tegner en forsikring, hvor forsikringen dækker alle former for uheld under rejsen.
 • Vi anbefaler altid, at man inden rejsen tjekker hvad rejseforsikringen dækker, hvis uheldet er ude. Det gælder både for erhverv/ privat rejseforsikring.

FAQ

 • Hvad dækker det blå sygesikringskort ikke? Det blå sygesikringskort dækker ikke udgifter, hvis du skal transporteres hjem med special fly, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket hele eller en del af alle udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat eller erhvervsrejseforsikring.
 • Kan man rejse uden det blå sygesikringsbevis? Man kan godt rejse afsted uden at have det fysiske kort på sig, dog kan du i visse tilfælde risikerer delvis egenbetaling eller at skulle lægge ud for udgifterne til given behandling i det pågældende land du befinder dig i. Det kan hurtigt løbe op, og blive til mange penge. Vi anbefaler derfor altid at have det blå sygesikringskort med på rejsen.
 • Hvilke lande dækker det blå sygesikringsbevis? Det blå sygesikringskort dækker i samtlige EU-lande inkl. Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz samt Storbritannien.
 • Hvad er forskellen på det gule og det blå sygesikringskort? Forskellen er udelukkende den, at det gule sygesikringskort som er tegnet af den offentlige sygesikring kun dækker i Danmark, hvorimod det (blå) EU sygesikringskort dækker i samtlige EU-lande inkl. Storbritannien.

Referencer og links

Leave A Comment